Op zoek naar concepten en ideeën om maatschappelijke vraagstukken op te lossen?

Wil je met informatietechnologie de sociale cohesie in je programma of organisatie verbeteren?

Voel je dat door op een goede manier te automatiseren je de menselijke talenten meer ruimte kunt geven om te ontplooien?

"Wij geloven dat door techniek op de juiste manier in te zetten de ruimte ontstaat om menselijk talent te laten excelleren"

Hoe zorgen wij daarvoor?

Door de digitale transformatie in te zetten om de mens de onderscheidende factor te laten zijn.

Door het activeren van de gemeenschap om van onderop de innovatie te starten.

Door van bovenaf de juiste middelen, het vertrouwen en support te krijgen

Op zoek naar een manier om maatschappelijke impact aantoonbaar te maken?

Zijn er veel spanningen tussen stakeholders en wil je het juiste gesprek met elkaar vanuit gelijkwaardigheid?

Wil je geld, mensen en middelen doelmatiger inzetten?

"Wij geloven dat samenwerken leidt tot meer succes"

Hoe zorgen wij daarvoor?

Door het ontwikkelen van een gedeelde meetlat waarlangs de stakeholders de maatschappelijke impact meten.

Door richtinggevend te zijn en verbinding te maken tussen het individu en de missie, visie en doelen van jouw organisatie.

Door een proces en instrument in te zetten waarmee je in jouw organisatie de focus vasthoudt.

Op zoek naar een goed startpunt voor een dialoog, gesprek en discussie?

Kun je in de hoeveelheid of complexiteit van informatie niet meer tot de essentie komen?

Wil je een manier vinden om versnipperde informatie weer geordend te krijgen?

"Wij geloven dat informatie inspirerend, verbindend en communicatief is en aanzet tot actie"

Hoe zorgen wij daarvoor?

Door visualisaties van jouw onderwerp, verhaal of vraagstuk te maken.

Door het ingewikkelde eenvoudig te maken.

Door gebruik te maken van bestaande informatie of werksessies.

Op zoek naar een ongewoon gesprek dat nieuw inzicht geeft in wat je drijft en inspireert in het leven?

Wil je in de veranderende wereld ontdekken welke organisatiemodellen jou, je koers en kompas dienen?

Voel je dat het anders kan en moet, alleen of samen met je team?


"Wij geloven dat wanneer jij verandert de wereld verandert"

Hoe zorgen wij daarvoor?

Door het onbespreekbare bespreekbaar te maken.

Door een verbinding te maken tussen intellect, ratio, emotie en intuïtie.

Door kennis en modellen uit systeemtheorieën te verbinden met jouw realiteit.


In participatie met de stakeholders op zoek naar de échte vragen

ontstaan nieuwe oplossingsrichtingen

krijgt de kracht van samenwerken ruimte

met heldere gemeenschappelijke en individuele doelen

voor duurzame oplossingen met viable business modellen

die boeien, binden en leiden tot actie

WAAROM

PERSPECTIEF KIEZEN

Wij geloven dat als je met een andere bril naar jezelf, je omgeving en organisatie kijkt, nieuwe mogelijkheden ontstaan.

ONVOORSPELBAARHEID OMARMEN

Wij geloven dat in verbinding staan met je omgeving, sensing & responding de basis vormt om de veranderingen om je heen te zien en nieuwe kansen te benutten.

NIEUW ORGANISEREN

Wij geloven dat het nu tijd is voor een bewustzijnsverandering waarin de waarde op de maatschappelijke as even leidend en zichtbaar mag zijn als de waarde op de monetaire as.

MOGEN WAARDEREN

Wij geloven dat prestaties beoordeeld moeten worden in zowel evidente metrieken als de maatschappelijke impact.

SAMEN PRESTEREN

Wij geloven dat als de kracht van samenwerken de ruimte krijgt, de kwaliteit van het leven én prestaties verbeteren.

SAMEN WERELD VERBETEREN

Wij geloven dat wanneer "samen iets tot een succes maken” normaal wordt, de wereld een stukje beter wordt.

CONTACT

Contactformulier

Heb jij interesse in een uitdagend en leuk gesprek?

Wil jij de toegevoegde waarde zichtbaar laten groeien?

Ben jij op zoek naar de juiste vragen?

Wil jij instrumenten inzetten die je daarbij helpen?

Wil jij een mooi design bij je rapport?

Nieuwsgierig geworden naar ons verhaal of een ontmoeting met ons?

Neem contact met ons op!

OVER ONS

Wij willen zelf veranderen, wij willen samen veranderen en vinden ook dat de maatschappij, veel organisaties en mensen moeten veranderen om samenleven tot een succes te maken.

Waarom starten wij samen LivingWindow?

Wij verenigen twee werelden die niet verbonden zijn, elkaar niet begrijpen en vanuit een heel ander perspectief naar de maatschappij kijken en handelen.

Wij zijn het levend voorbeeld dat het hebben van een gezamenlijke droom de verbinding kan leggen en het samenwerken tot een succes maakt.

Wij willen samen bouwen aan de verbeeldings- en realisatiekracht voor sociale innovatie in de organisatie en in de maatschappij.Sales Bansie

sales.bansie@livingwindow.nl
- founder -

Over Sales

Ik heb gezworven, ontdekt, geproefd en nooit gevonden. Nu lijkt het daar voor het eerst op!

Ik ben de trotse en gelukkige vader van een dochter en zoon, heb een partner die werkt in het primair onderwijs. Ik heb kennis en ervaring in horeca, muziek, psychologie, filosofie, chaos theorie, complexe adaptieve systemen, IT en webontwikkeling. In verschillende rollen, op zowel strategisch en tactisch als operationeel niveau, heb ik de laatste 10 jaar voornamelijk gewerkt aan online innovaties, waarvan de laatste 3 jaar aan sociale online innovaties.

Ik wil graag de wereld een stukje beter achter laten voor mijn kinderen.

Inge van Beek-Roosen

inge.vanbeek@livingwindow.nl
- founder -

Over Inge

Ik ben altijd op zoek naar het leveren van een bijdrage met ‘toegevoegde waarde’. Heb daarin vaak voor een andere context en invulling gekozen. Voor mij is de balancing act in het leven de kunst van: beginnen en stoppen, zorg en werk, dienen en leiden, hard en zacht, meeveren en tegenspel, vast en flexibel, autonoom en verbonden, mechanisch en organisch.

Ik ben de trotse moeder van 3 zonen en een dochter, ben 25 jaar getrouwd met de financieel directeur van een internationale organisatie. Ik heb kennis en ervaring in strategie, organisaties, finance & control, prestatiemanagement en HR in wisselende contexten en rollen in de industriële omgeving, not-for-profit en profit als leider, adviseur en verandermanager.

Ik wil graag dat de balancing act tussen de monetaire wereld en de werkelijke wereld bijdraagt aan een betere wereld met een goed gekalibreerd kompas voor maatschappelijke impact.

ONS WERK